Find nye medarbejdere med Search & Selection

Har du mistet en dygtig medarbejder til sygdom eller barsel, eller er du måske blevet nødt til at fyre en af dine ansatte? I så fald, så kan du overveje at fylde hullerne efter dem med Search & Selection. Search & Selection er en spændende og effektiv rekrutteringsmetode, som sikrer, at du på meget kort tid kan få ansat kompetente, erfarne og pålidelige mennesker til de ledige stillinger i din virksomhed.

Hvad er Search & Selection?

Search & Selection er et engelsk begreb, som på dansk kendes bedre under termen rekrutteringsbureau. Et rekrutteringsbureau er i denne sammenhæng en virksomhed, som går ud og finder dine nye ansatte for dig. Dette er en fordel primært fordi, at du og dine ansatte selv slipper for at skulle igennem en opslidende rekrutteringsproces. Derudover er det også en god ide at få ekstern hjælp, fordi disse bureauer ofte kan få fat på en langt bredere vifte af egnede kandidater, end hvis du selv havde siddet og bøvlet med almindelige stillingsopslag, gennemlæsning af hundrevis af jobansøgninger og dusinvis af trættende og demotiverende jobinterviews.

Rekruttering er vigtigt

Rekruttering er på mange måder et af de sorte får på det danske arbejdsmarked. På den ene side så er der ingen, der er i tvivl om, at det er en af de absolut vigtigste opgaver at sikre, at man får ansat de rigtige medarbejdere. På den anden side, så insisterer de fleste virksomheder alligevel på at klare hele rekrutteringen selv, på trods af at de ikke har de nødvendige, specialiserede ressourcer til at håndtere sådan en proces.

Konsekvensen af dette er, at rekrutteringen ofte bliver tung og langstrakt og koster dine ansatte tid og ressourcer, som de kunne have brugt på bedre ting. Derudover betyder dine ansattes manglende kompetencer i rekruttering også, at man til syvende og sidst ender op med en liste af ikke særligt tilfredsstillende kandidater, hvor man bliver nødt til at ansatte den mindst dårlige snarere end den person, som man ved er helt perfekt for ens virksomhed.

I disse situationer så er der mange og åbenlyse fordele forbundet ved at få ekstern hjælp af et rekrutteringsbureau. Disse firmaer skal naturligvis betales for deres servicer, men sammenlignet med det som de giver tilbage til din virksomhed, så vil det i næsten alle tilfælde være en rigtig god forretning af få ekstern eksperthjælp.

Mere information om Search & Selection

Ønsker du at vide mere omkring Search & Selection, så kan du finde masser af god information online. Derudover kan du også altid med fordel tage kontakt til nogle af de mange Search & Selection–firmaer, som arbejder i Danmark og – efter al sandsynlighed – også i dit nærområde.

Giv afskedigede medarbejdere en blød overgang vha. outplacement

Leder eller ejer du en virksomhed, og ønsker du at gøre mere for de ansatte, som du desværre bliver nødt til at afskedige? Hvis det er sådan, at du har det, så kan du overveje de forskellige muligheder, som der findes for outplacement. Outplacement er et stigende populært fænomen inden for forretningsverdenen, hvor virksomheder hjælper deres fyrede ansatte til at finde beskæftigelse et andet sted. Dette giver en bedre smag i munden fra begge parter, og hjælper både virksomheden og den ansatte til at komme videre på en konstruktiv måde og uden skyld, skam og dårlig samvittighed.

At fyre en ansat er ikke let

At skulle afskedige en medarbejder kan godt være noget af en traumatisk oplevelse. Naturligvis først og fremmest for den afskedige, for hvem det at miste arbejdet, er som en dom, der siger, at man bare ikke er god nok. I tillæg hertil kommer al nervøsiteten omkring, hvad fremtiden byder, og at man nu lige pludselig skal til at bekymre sig om, hvordan man skal betale næste måneds regninger.

For den leder, som skal forestå fyringen, er det heller ikke en rar opgave. Mange ledere har det dårligt i dagene og timerne til, at de skal give den ubehagelige besked, og de har ofte dårlig samvittighed bagefter. Alle disse dårlige følelser gør, at man kan og måske også bør overveje forskellige måder, som kan afbøde noget af det psykologiske slag ved en fyring.

Hvad er outplacement?

Den nok bedste måde at sikre, at en fyring giver en så blød landing som muligt er ved hjælp af såkaldt outplacement, eller udplacering. Udplacering er i denne sammenhæng en metode, hvor virksomheden hjælper den ansatte til at finde et nyt job og til helt overordnet at komme videre med deres liv.

Hvem forestår outplacement?

Udplacering er typisk en service, som ydes af tredjepart og ikke af det firma, som lige har fyret medarbejderen. Disse tredjepartsvirksomheder vil netop være eksperter i udplacering og karriererådgivning mere generelt, og vil give den afskedige optimale betingelser for at komme videre med deres liv og karriere på en god måde.

Hvem betaler for det?

Udplacering er en service, som betales af den virksomhed, der har fyret en medarbejder. Dette hjælper samtidig med at afbøde nogle af de negative følelser, som er forbundet med en fyring. Den fyredes negative følelser over for virksomheden formindskes, og virksomheden kan gå igennem denne svære proces med samvittigheden i behold.

For mere information om denne spændende og helt igennem fornuftige løsning på en vanskelig, men ofte forekommende situation, så kontakt nogle af de mange danske firmaer, som er eksperter inden for outplacement.

Find nyt personale til din arbejdsplads

Er du på jagt efter nye og dygtige medarbejdere, men orker du ikke at skulle igennem en opslidende runde med stillingsopslag, læsning af ansøgninger og daglange interview-sessioner? I så fald så kan du benytte dig af nogle af de mange alternative teknikker til at finde nyt personale på. At finde nyt personale behøver ikke at være en slidsom proces, men kan tværtimod ske på en både hurtig og effektiv måde, hvis du får hjælp af eksterne rekrutteringsfirmaer.

Traditionelle rekrutteringsmetoder

Den måde, som de fleste danske virksomheder stadigvæk finder nye medarbejdere på, er ved hjælp af traditionelle stillingsopslag, som virksomheden selv forfatter og selv slår op på diverse relevante online og fysiske forumer. Herefter vil det vælte ind med dusinvis, hvis ikke hundrevis af mere eller mindre kvalificerede ansøgninger, som herpå skal læses igennem. Slutteligt skal virksomheden have fundet en lille buket af egnede kandidater, som skal kaldes ind til interviews for at finde ud af, hvem der til syvende og sidst skal ansættes.

Alle, som har været involveret i sådan en proces, ved, at den er meget opslidende og kræver mange ressourcer for virksomheden. Derudover er det også en stærkt demotiverende proces i og med, at det meste af arbejdet går med at finde ud af, hvem der bestemt ikke skal ansættes. Alle disse forhold gør, at du kan måske kan overveje andre metoder til at finde nyt personale på.

Headhunting

En af de meget effektive måder, som du kan finde nyt personale på, er ved hjælp af headhunting. Headhunting kaldes også for search and selection og beskriver den proces, hvor du får en professionel headhunter til at gå ud og finde nye egnede medarbejdere til din virksomhed.

Efter at headhunteren har fundet en lille egnet flok af kandidater, og også har taget indledende kontakt til dem, så kan virksomheden herefter tage over og stå for de afsluttende interviews. Dette er en særdeles effektiv arbejdsproces, som kræver langt færre ressourcer end traditionelle rekrutteringsmetoder og samtidig sikrer virksomheden en større kontrol med henblik på at finde den helt rette nye medarbejder.

Rekrutteringsbureauer

Udover headhunting så kan du også benytte dig af rekrutteringsbureauer. Rekrutteringsbureauer vil typisk have en stor database, hvor du vil have gode chancer for at finde det nye personale, som du er på udkig efter. Rekrutteringsbureauer er en meget hurtig måde at finde nye medarbejdere på, da bureauet i de fleste tilfælde ikke behøver at gå uden for deres egen database. Rekrutteringsbureauer kan bruges til at ansætte folk i både fuldtids- og deltidsstilling såvel som på vikarbasis.

Få rekrutteret dygtige medarbejdere til dit firma

Rekruttering af medarbejdere er en meget vigtig opgave for enhver dansk virksomhed, som ønsker at bevare en produktiv og profitskabende forretningsmodel på både kort og lang sigt. Imidlertid er rekruttering af medarbejdere også traditionelt et af de områder, hvor danske virksomheder kan gøre det langt bedre. I denne situation så kan det ofte være en rigtig god ide at få professionel hjælp af rekrutteringsbureauer og headhuntere med specialiserede kompetencer og stærke kontakter inden for din sektor.

Dygtige og glade medarbejdere er din virksomheds største aktiv

Hvis man kigger på en virksomheds indtægter og udgifter og analyserer dens daglige gøren og laden fra top til bund, så er der ingen tvivl om, hvad der både er den største udgift såvel som kilde til indtægter: Medarbejderne. Firmaets medarbejdere skal have løn hver måned, men er samtidig også dem, som skal tiltrække og pleje kunder, og som skal oppeholde hele den bagvedliggende infrastruktur, som gør, at forretningen kan fungere i det daglige.

Af samme grund så er det interessant – ja nærmest et paradoks – at rekruttering og ansættelse er et af de områder, som danske virksomheder ofte udfører mindre godt og i nogle tilfælde direkte dårligt. Således bruger danske virksomheder mange ressourcer på langvarige og ineffektive ansættelsesforløb, som er både frustrerende, og som virksomhederne ikke har de specialiserede kompetencer til at håndtere. I disse tilfælde så er der ofte både korte og langvarige gevinster at hente ved at lade eksterne rekrutteringsfirmaer klare opgaven for dine ansatte.

Rekruttering af medarbejdere hos et rekrutteringsfirma

Når en virksomhed skal i gang med rekruttering af medarbejdere, så kan man med fordel anvende professionelle rekrutteringsbureauer. Rekrutteringsbureauer har en intim forståelse af behovet for, at de rigtige medarbejdere bliver ansat i første hug. Dette gør, at rekrutteringsbureauer bruger meget tid på at afdække virksomhedens behov for at finde ud af, lige præcis hvilken slags ny medarbejder der er brug for.

Efter dette vil rekrutteringsbureauet begynde en systematisk og måske først og fremmest effektiv afsøgningsproces efter egnede kandidater. Dette kan både ske ved hjælp af bureauets egne database af folk på jagt efter nye udfordringer på jobmarkedet. Derudover går rekrutteringsbureauet fra tid til anden også udenfor deres egne databaser i deres jagt på egnede kandidater til den ledige stilling i din virksomhed.

Ønsker du at vide mere omkring rekruttering af medarbejdere, så er det en god ide at tage direkte kontakt til rekrutterings- og vikarbureauer såvel som headhuntere, der specialiserer sig inden for search & selection. Derudover er det også muligt at hente masser af råd, vejledning og sparring på internettet.

Find en dygtig vikar til kort eller længerevarende ansættelse

Har du brug for en midlertidig medarbejder nu og her, så kan du overveje at hyre en vikar. En vikar er en fleksibel ansættelsesform, hvor folk kun ansættes for lige præcis den periode, hvor du har brug for dem. Derudover giver et vikariat dig også mulighed for at se folk an med henblik på, om de skal ansættes mere permanent, når vikariatet udløber.

Hvornår er vikararbejde relevant?

Vikararbejde kan blive relevant i en lang række forskellige sammenhænge. Først og fremmest så kan man få brug for en vikar nu og her for nogle få dage, hvis en af ens medarbejdere lægger sig ned med en influenza eller lungebetændelse.

Dette ser man for eksempel inden for skolevæsenet, hvor vikarer kan tilkaldes uden varsel. Derudover ser man det også inden for produktionsindustrien og lignende manuelle jobs, som ikke kræver en faglært uddannelse.

I tillæg hertil så kan det også være nødvendigt at hyre en vikar i en længere periode fra nogle få måneder og op til 1-2 år. Dette er for eksempel tilfældet i forbindelse med barselsorlov, eller hvis en medarbejder bliver sygemeldt for en længere periode. Derudover kan man også få brug for en vikar, hvis en af ens medarbejdere skal på videreuddannelse, men vender tilbage til jobbet igen, når de sidste eksaminer er overstået.

Find vikarer hos et vikarbureau

Når du skal have fundet en vikar, så er det bedste sted at lede hos et vikarbureau. Et vikarbureau har en stor pool af potentielle kandidater, som med høj sandsynlighed vil kunne træde ind og gøre et godt job for din virksomhed fra dag ét. Derudover så har vikarbureauer typisk også en bred buket af egnede kandidater, hvilket giver dig noget at vælge imellem.

Vikarbureauer er ofte fagspecifikke forstået på den måde, at de specialiserer sig inden for bestemte brancher. Sørg i denne sammenhæng for at søge vikarer hos netop de bureauer, som har særlige kompetencer inden for den branche, som din virksomhed befinder sig i.

Hvordan finder vikarbureauer de rette kandidater?

Moderne vikarbureauer er typisk meget grundige, når det kommer til at matche deres vikarers kompetencer med virksomhedens behov.

Således skal man i et moderne vikarbureau ikke bare aflevere sit CV og telefonnummer, men også interviewes og udføre diverse fagrelevante tests. Derudover indhenter vikarbureauer også ens straffeattest; tjekker referencer hos tidligere arbejdsgivere; og foretager en profilanalyse.

Alle disse forhold gør, at vikarbureauet har et godt overblik over, hvilke kandidater de har i deres database, og hvilke kandidater der egner sig bedst til en given ledig stilling. For mere information omkring vikararbejde, og hvordan vikarbureauer arbejder, så kontakt et bureau eller jobcenter i dit nærområde.

Find nye medarbejdere ved hjælp af Search & Selection

Er du på udkig efter nye medarbejdere i din virksomhed, men er du samtidig træt af traditionelle rekrutteringsmetoder? I så fald så kan du anvende Search & Selection. Search & Selection er en populær teknik, som flere og flere danske firmaer benytter sig af.

Hvad er Search & Selection?

Search & Selection er en metode, som nok er bedre kendt under betegnelsen headhunting. Headhunting refererer i denne henseende til, at du betaler et andet firma for at gå ud og finde nye medarbejdere til din virksomhed. Din headhunter vil være specialist inden for rekruttering og vil kunne gøre dette arbejde langt hurtigere og bedre, end hvis din egen virksomheden nedsatte en rekrutteringskomité.

Hvilken headhunter skal jeg vælge?

Udbuddet af headhuntere i Danmark er forholdsvis stort. Dette er en fordel for dig i og med, at det øger dine muligheder for at finde en headhunter med særlige kompetencer inden for netop dit område.

Headhuntere vil her typisk være specialister inden for visse brancher, hvilket giver dem særlige kompetencer overfor en bestemt slags kunder. Dette bør du naturligvis også drage fordel af ved at samarbejde med en headhunter, som har erfaring og et stort netværk inden for din branche.

Et andet relevant forhold i denne forbindelse er naturligvis det honorar, som headhunteren skal betales. I dit valg af headhunteren så er det også noget, som du skal tage med i dine overvejelser.

Dog skal du også huske på, at du over tid kommer til at poste mange flere penge ind i din nye medarbejder end det honorar, som du betalte for headhunteren, som fandt medarbejderen. Dette gør, at mens prisen bestemt er vigtigt, så er kvaliteten af det udførte arbejde nok endnu mere afgørende i dit valg af headhunter.

Hvilke stillinger besættes med Search & Selection?

Headhunting er en teknik, som primært bruges i forbindelse med en virksomheds top-stillinger. Dette er især ledelsesstillinger, men kan i princippet bruges til alle stillinger, der er særligt vigtige for en virksomheds drift.

Årsagen til, at headhunting ikke altid anvendes, er, at det er en relativt dyr måde at finde nye medarbejdere på. Headhunterens honorar er her som oftest ganske betragteligt, hvorfor det ikke vil være rentabelt at anvende headhunting til alle virksomhedens stillinger. For de vigtigste stillinger i en virksomhed, så er headhunting dog ofte en rigtig god løsning på langt sigt, fordi man forbedrer muligheden for at få investeret i de rette, nye medarbejdere.

Ansættelse – gode råd om at finde et job i dag

Er du arbejdssøgende og på udkig efter gode tips og råd omkring at finde et job? I så fald så læs mere her i dette informative blogindlæg omkring ansættelse, og hvordan du kan begynde med at lede efter et nyt job i dag. At finde et nyt job er ofte ikke så svært, som folk tror, og kræver som regel blot, at man er flittig og anvender en systematisk tilgang til sin jobsøgning.

Tips til hurtig ansættelse

Når du skal ud og finde et nyt arbejde, så er det vigtigt, at du sørger for at eksponere dig selv så godt og så meget som muligt. Dette gør du først og fremmest ved at søge så mange steder, som du overhovedet kan. Ofte vil der være dusinvis – hvis ikke hundrevis – af ansøgere til en enkelt stilling, og den eneste måde at komme ud over det er ved at søge så mange steder som muligt.

En anden måde at komme hurtigt i beskæftigelse på er ved at udsende uopfordrede ansøgninger, hvorved du er i stand til at nå ud til et langt større publikum, end hvis du kun begrænsede dig til nyopslåede stillinger. Derudover viser uopfordrede ansøgninger også initiativ samtidig med, at du undgår alt den konkurrence, som jo netop gør det så svært at få jobbet, når først virksomheden har slået en stilling op.

Bureauer

Udover både opfordrede og uopfordrede ansøgninger, så kan du også få hjælp til ansættelse af de mange jobbureauer, som findes i Danmark. Hos disse bureauer kan du efterlade dit CV, hvorefter det bare er at vente på, at de finder et job for dig.

Hos nogle jobbureauer vil denne proces være ganske omfangsrig og vil udover dit CV også inkludere interviews og diverse tests. Dette udføres, så bureauet har et bedre overblik over dig og dine evner, hvilket til syvende og sidst vil øge dine muligheder for ansættelse.

Hav et realistisk udgangspunkt

Endelig, så er det i forbindelse med ansættelse også væsentligt at påpege, at du bør have et realistisk udgangspunkt. Når man er arbejdssøgende, så vil det typisk tage lidt tid, før man ”lander” det rigtige job.

Derudover opfordres du også til at være en smule fleksibel med, at det måske ikke i første omgang er drømmejobbet eller sågar en fuldtidsstilling, som du ender med. I disse situationer, så kan et vikariat eller deltidsjob være gode måder at komme ind på arbejdsmarkedet på.

Derudover, hvis du så udfører et glimrende stykke arbejde, så vil firmaet som regel have en naturlig interesse i at tilbyde dig en mere fast ordning. Hvis det alligevel ikke skulle ske, så vil det faktum, at du er i beskæftigelse, øge dine chancer for at finde et job i en anden virksomhed.

Mere om ansættelse

Outplacement – find et job ved hjælp af outplacement

Er du blevet opsagt fra din stilling, og vil du gerne i gang igen hurtigst muligt? I så fald, så kan det være at outplacement var noget for dig. Outplacement er et relativt nyt fænomen, som imidlertid er blevet mere og mere populær over de senere år, når tidligere medarbejdere skal finde et nyt arbejde.

Hvad er outplacement?

Outplacement dækker over det fænomen, at en opsagt medarbejder får aktivt hjælp af et karrierebureau til at finde et nyt arbejde. Disse bureauer er specialister inden for arbejds- og karriereskift og kan hjælpe den opsagte medarbejder til hurtigst muligt at finde et nyt arbejde igen.

”Udplaceringen” findes i denne sammenhænge i to forskellige versioner. Den mest kendte metode er i denne forbindelse, at medarbejderens nu tidligere arbejdsplads hyrer et sådan karrierebureau til at finde medarbejderen et nyt arbejde. Det er også det, som termen oprindeligt dækker over, hvor outplacement refererer til, at virksomheden forsøger at finde en stilling til medarbejderen udenfor virksomheden.

Den anden outplacement-kategori har i denne forbindelse at gøre med, hvis arbejdspladsen ikke hjælper den fyrede medarbejder. I denne situation, derimod, vælger medarbejderen selv at gå til et karrierebureau for at komme videre med beskæftigelseslivet.

Hjælp til firmaer

For firmaer som allerede har besluttet sig til at afskedige visse medarbejdere, så kan et karrierebureau hjælpe med at sende medarbejderne i en ny, god retning. Karrierebureauer vil i denne sammenhæng ikke rådgive virksomheden om, hvorvidt medarbejderne skal fyres eller ej, men kommer kun ind i billedet, når beslutningen allerede er truffet.

Mange karrierebureauer anbefaler i denne forbindelse, at de bliver lukket ind i processen så hurtigt efter, at denne afgørende beslutning omkring fyring er blevet truffet. Dette giver bureauet mere tid til at gøre et godt forarbejde og vil i sidste ende øge chancerne for at finde et nyt job til den afskedige medarbejder.

Hjælp til afskedige medarbejdere

For afskedige medarbejdere, så vil de netop have oplevet en meget stor forandring i deres liv på det tidspunkt, hvor de møder karrierebureauet. Dette gør det også til et følsomt øjeblik, som bureauets ansatte skal være i stand til at håndtere på en hensyntagende, men også professionel facon.

De fyrede medarbejdere vil i denne situation ofte have en stor grad af usikkerhed omkring fremtiden, og her kan karrierebureauet hjælpe med, at få medarbejderne til at se lidt lysere på tingene. Når den første panik så er stilnet af, så kan karrierebureauet mere målrettet sammen med den fyrere medarbejder gå i gang med at finde et nyt og spændende job.

Ønsker du at vide mere omkring denne form for karrierehjælp, så kontakt et karrierebureau i dit nærområde for mere information.

Læs mere her

Rekrutteringsbureauer – brug rekrutteringsbureauer til at finde dine nye ansatte

Er du jobsøgende, eller er du tværtimod på udkig efter nye ansatte, så kan du med fordel anvende rekrutteringsbureauer. Rekrutteringsbureau leverer i denne forbindelse en lang række servicer, hvor de hjælper virksomheder og jobsøgende med at matche hinanden. Lær mere i dette indlæg om rekrutteringsbureauer og hvordan du kan bruge dem til din fordel.

Rekrutteringsbureauer for arbejdstagere

Moderne rekrutteringsbureauer henvender sig i dag både til arbejdstagerne såvel som arbejdsgiveren. For arbejdstageren, så er et rekrutteringsbureau et godt sted at starte, hvis du gerne vil maksimere din chance for at komme i beskæftigelse så hurtigt som muligt.

Det er i denne sammenhæng vigtigt at betone forskellen med et traditionelt vikarbureau. Vikarbureauer er relativt simple foretagender, hvor der ikke lægges mange kræfter i at matche virksomheder og arbejdssøgende med hinanden. I stedet for spiller held og tilfældighed en stor rolle hos almindelige vikarbureauer.

Denne usikkerhed forsøger man at komme til livs med et rekrutteringsbureau, hvor du ikke bare skal aflevere dit CV, men også vil blive interviewet og ofte skal igennem en række forskellige test omhandlende din personlighed og kompetencer. Dette gør, at virksomheden har et meget klarere billede af, hvem du er, hvilket samtidig øger din chance for at komme i beskæftigelse.

Rekrutteringsbureau for arbejdsgivere

Er du arbejdsgiver, så kan du også anvende et rekrutteringsbureau til din fordel. Et rekrutteringsbureau er i denne forbindelse et godt alternativ til mere traditionelle ansøgningsprocesser med stillingsopslag.

Sammenlignet med stillingsopslag, så er et rekrutteringsbureau en langt hurtigere og mere effektiv proces, hvor du har en større chance for at finde frem til den nye ansatte, som du har brug for. Samtidig er det værd at tage i betragtning, hvor mange ressourcer der skal lægges i en traditionel ansøgningsproces med stillingsopslag, hvilket du alt sammen slipper for med et rekrutteringsbureau, som klarer de fleste af opgaverne for dig.

Hvilke slags jobs tilbydes der?

Et rekrutteringsbureau kan typisk tilbyde en bred buket af forskellige jobs. Nogle af disse jobs er vikarjobs, mens at andre kan være fultidsstillinger. Som arbejdstager er det i denne forbindelse vigtigt ikke at være for kræsen og at gribe chancen, når du får tilbudt et nyt job, som passer nogenlunde med dine evner og interesse.

Fagområder

Slutteligt så er det værd at nævne, at rekrutteringsbureauer tit har specialiseret sig på bestemte områder. Dette er selvfølgelig også noget, som du skal holde øje med, når du vil benytte dig af et rekrutteringsbureaus service – hvad enten det er til arbejdsgivere eller arbejdstagere.

Vikar – find en dygtig og kompetent vikar på ingen tid

Har du en ledig stilling, men ønsker du ikke at besætte den permanent? Hvis det er sådan, at du har det, så kan du med fordel hyre en vikar i stedet for. Vikariater er en særdeles fleksibel ansættelsesform med mulighed for permanent ansættelse efterfølgende.

Hvad er en vikar?

En vikar er i denne forbindelse en person, som kun er ansat på en virksomhed i en begrænset periode. Der kan her være mange gode grunde til at opslå et vikariat.

Blandt nogle af de typiske årsager til at virksomheder søger vikarer er:

  • Sygdom blandt medarbejderne
  • Barsel, for både kvinder og mænd
  • Sommerferier, juleferier og andre tidspunkter af året, hvor dine almindelige ansatte ikke er til rådighed
  • Tidsbegrænsede projekter

Samtidig så er det værd at pointere, at der basalt set findes to forskellige slags vikariater. En slags vikariat er dem, som man kan få med dags varsel. Dette kunne for eksempel være tilfældet indenfor undervisningssektoren eller indenfor industrien. Denne slags vikariater er typisk ikke særligt krævende og noget, som de fleste sunde og raske arbejdssøgende kan udføre.

Den anden slags vikariater er de mere længevarende. Dette er tilfældet for eksempel, hvis en medarbejder går på barsel, og virksomheden skal have en anden ind og dække i omkring et års tid.

Fordele ved vikariater

Vikariater kan ofte være en god ide af mange forskellige årsager. For virksomhedens synspunkt, så får de en dygtig medarbejder til en acceptabel løn, som nu og her går ind og udfylder et tomrum i virksomhedens produktion. Derudover, så frem at vikaren viser sig at være meget dygtig, så kan virksomheden efterfølgende vælge at ansætte vikaren i en fast stilling.

For den arbejdssøgende, så er et vikariat også en god ting af forskellige årsager. Hvis man er arbejdsløs, så kan det ofte være meget svært at få et fuldtidsjob.

I den situation, så er et vikariat det bedste alternativ. For det første fordi du kan bevise overfor virksomheden, at de skal ansætte dig, og for det andet fordi du bliver mere attraktiv overfor de andre steder, hvor du måtte søge job.

Hvor finder jeg en vikar?

Når du skal have besat en stilling som vikar, så kan du naturligvis slå stillingen åbent op. Dette er dog en ganske ressourcetung proces, som kræver både energi og tid af dine medarbejdere.

En ofte bedre løsning vil i dette tilfælde være at få hjælp af et decideret vikarbureau. Her kan du hurtigt og effektivt få hjælp til at finde de kandidater, som er særligt egnede for det ledige vikariat.

Mere information omkring vikariater

Ønsker du at vide mere omkring vikariater, så er det en god ide at kontakte et vikarbureau direkte. Her kan du efterlade dit CV og lære mere om, hvordan de kan hjælpe dig med at finde et arbejde.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux